Desatero

Kodex hráče

 1. Chování hráčů - Za všech okolností se hráč chová slušně, přátelsky a sportovně, vždy slušně pozdraví a poděkuje.
 2. Strava - Při utkáních hráč nejí smažená jídla (hranolky, krokety, řízky), těžká jídla, chipsy, hamburgery. Nepije sycené nápoje (cola, sprite, fanta, atd.). Doporučená strava: ovoce, sušenky, müsli tyčinky, neperlivá voda.
 3. Nominace - Nominace na turnaje a zápasy je podmíněna účastí alespoň na dvou trénincích před akcí. Další kritéria: pravidelná rotace hráčů, tréninková účast a morálka, individuální herní výkonnost, uhrazené příspěvky.

Na prestižní akce (cca 2x až 3x ročně) budou vybráni ti nejlepší hráči.

Kodex rodiče

 1. Vy i my trenéři jsme partneři, kteří společně vychovávají a učí děti. Jeden bez druhého nic nedokážeme.
 2. Prosíme Vás, abyste dětem fandi|i, podporova|i je a chvá|i|i. Děti to od Vás očekávají.
  Nevyjadřujte se negativně k herním situacím, ani dětem nerad,te, co v které situaci dělat. Naším cí|em je, aby k|uci dokáza|i vyhodnotit herní situace co nejdříve sami. Při hře by mě|i vnímat pokyny trenéra, niko|iv pub|ika. Rady dětem nechte na trenérovi, aby nemě|i v h|avě zmatek.
 3. Prosíme, dbejte na správnou životosprávu dětí (strava, pitný režim, spánek). Co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, jestli mají dostatek spánku.
 4. Prosíme Vás, abyste pomohli ustrojit a obout hráče, ostatní nechte na trenérovi.
 5. Prosíme Vás, abyste včas z tréninků aturnajů omlouvali své děti (z důvodu možné donominace jiného hráče).
 6. Veškeré finanční transakce uvnitř týmu probíhají výhradně přes určeného pokladníka.
 7. Čtvrtletní příspěvky musí být placeny včas (vedoucímu týmu, nebo bankovním převodem). Bez uhrazených příspěvků nemůže být hráč nominován, Nechceme trestat děti za opomenutí rodičů. Pokud jsou problémy, řekněte to včas.
 8. Prosíme, nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách. Pokud myslíte, že je něco špatně, řešte t oprimárně s námi (trenér, vedoucí, šéftrenér).

Pokud s něčím nesouhlasíte, něčemu nerozumíte, něco nevíte, ptejte se nás.

Kodex realizačního týmu

 1. Nominaci provádí všichni trenéři po vzájemné dohodě.
 2. Nominace bude uveřejněna na internetových stránkách nejméně dva dny před akcí (bude-li to technicky možné).
 3. Organizační záležitosti týmu (soupiska na turnajích, registrační průkazy, startovné, příspěvky atd.) vyřizuje výhradně vedoucí mužstva.
 4. Vedoucí mužstva při zápase důsledně dohlíží na hráče, kteří nehrají, aby byli oblečeni, soustředěni.
 5. Jakýkoliv dotaz týkající se týmu bude trenéry či realizačním týmem zodpovězen.