Zprávy pro rodiče

09.02.2012 21:57

Členské příspěvky

Členské příspěvky zasílejte výhradně na bankovní účet 34637501/0100 (KB Teplice).
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do popisu platby uveďte jméno a kvartál, příspěvky zasílejte v prvním měsíci kvartálu.
Výše příspěvku je 1200,- za kvartál.

—————